График сдачи презентаций для защиты ВКР студентов 51, 401-402-403 групп заочного отделения специальности «Дошкольное образование» и 411-11 группа «Специальное дошкольное образование» 
с 18.05.2015 по 01.06.2015

Сдача презентаций преподавателю Козлову Евгению Владимировичу.

 п/п

ФИО студента

группа

Дата, время

1

 

1. Змейкова Н.А.
402
 
18.05.2015.
понедельник
12.00-13.30
каб.№ 103
2. Гофман Т.А.
402
3. Зарочинцева Н.Н.
402
4. Косова Л.А.
402
5. Ежак Ю.Ю.
403
6. Спитченко О.Г.
403
7. Федотова О.В.
403
8. Ганипровская И.С.
402
9. ГорячкинаМ.И.
402
10. Нестерова Л.С.
402
11. Медведева О.А.
401
 
 
18.05.2015.
понедельник
14.30-16.00
каб.№16
12. Алексеева Е.А.
401
13. Винокурова Н.В.
403
14. Гришкевич О.А.
402
15. Дорохова И.Н.
402
16. Рябцева А.В.
402
17. Романова Т.Н.
401
18. Васильева О.И.
401
19. Новоселова Н.В.
401
20. Баранова Ю.С.
401
21. Денисова Е.В.
401

2

 

22. Степанова М.С.
402
 
 
19.05.2015
вторник
10.20-12.00
каб.№14
23. Дедюхина Е.П.
401
24. Сибгатуллина С.Г.
401
25. Ивлева Ю.В
401
26. Лущенко Е.С.
402
27. Ахметова Г.Б.
403
28. Бекарева О.А.
403
29. Ивлева Н.В.
403
30. Сидорцова М.П.
402
31. Тельцова Т.П.
402
32. Наам К.В.
51
 
 
 
19.05.2015
вторник
14.30-16-00
каб.№14
33. Савельева А.Ю.
51
34. Захарова С.В.
51
35. Журавлева И.Б.
51
36. Чирикова И.С.
51
37. Жданова Е.В.
51
38. Дьякова М.Н.
51
39. Игумнова И.В
51
40. Смирнова Е.И.
51

 3

41. Юдачева В.Н.
51
 
 
20.05.2015
среда
12.00-14.00
каб.№103
 
42. Сангаджиева К.С.
51
43. Боршнякова В.В.
51
 
44. Тишкина К.С.
51
45. Солодких Н.В.
51
46. Некрасова Н.М.
51
47. Садохина Е.С.
51
48. Демиденко А.Ю.
51
49. Кахно С.С.
51
50. Хомич А.В.
51

4

51. Романенко Ю.А.
51
 
21.05.2015.
четверг
12.30-14.00
каб.№14
52. Михайловская Е.А.
51
53. Чуева А.Ю.
51
54. Кислова У.Б.
51
55. Мастикова Т.А.
51
56. Полещук Т.Н.
51
57. Титова Е.П.
51
58. Дортман С.Ю.
51
59. Козлова Е.В.
51
60. Аллерт Н.С.
51

5

61. Вашукова Е.В.
403
 
22.05.2015.
пятница
14.30-16.00
каб.№16
62. Козликина Н.С.
403
63. Шулешко.А.А.
403
64. Быковская Л.А.
401
65. Жеребцова Н.А.
401
66. Сигида Т.В.
402
67. Демина Е.М.
402
68. Постойко Н.Г.
401
69. Баулькина Т.Ю.
402
70. Подрядчикова С.Г.
402

6

71. Дерксен А.Н
401
 
25.05.2015.
понедельник
12.30-14.00
каб.№16
72. Рубанова М.Д.
401
73. Тараскина Г.А.
401
74. Сечко Т.С.
403
75.Рудюк Н.А.
402
76. Клейнова Е.Н.
402
77. Диулина Л.В.
403
78. Костюченко Е.А.
403
79. Ярославцева Т.Г.
401
80. Тропина Т.В.
411
 
25.05.2015
понедельник
14.30-16.00
каб.№14
 
 
 
81. Кунгурова М.Г.
411
82. Галенская О.А.
411
83. Мещерякова О.Н.
411
84. Иванова Н.М.
411
85. Кознова Е.В.
411
86. Фролова М.Б.
411
87. Андреева В. А
411
7
88. Марчукова М.А.
51
 
 
 
 
26.05.2015
вторник
каб.№14
10.20-12.00
 
 
 
89. Попова Е.В.
51
90. Маслина Г.С.
51
91. Ярцева Е.А.
51
92. Шмакова О.Н.
51
93. Ильиных Д.В.
51
94. Мусатова М.И.
51
95. Боброва А.А.
51
96. Неустроева А.О.
51
97. Юркина Е.А
51
98. Машарова Е.А.
411
 
26.05.2015
вторник
каб.№14
14.30-16.00
 
99. Литовченко Я.В.
411
100. Бель Т.Н.
411
101.  Орлова Е.Г.
411
102. Сивирилова Е.И
411
103. Баталова О.С.
411
104. Фатеева О.Ю.
411
105. Ягодка Е.А
411
8
106. Нефедьева Е.М.
402
 
 
27.05.2015
среда
12.30-14.00
каб.№14
107. Ключерова И.А.
401
108. Епончинцева Е.А.
403
109. Теличко Т.И.
403
110. Силаева А.В.
403
111. Дегтярева О.В.
403
112. Журавка Т.А.
403
113. Переяславская Е.А.
403
114. Трипутина Е.А.
403
115. Магдик Т.А.
403
9
116. Синюта Т.Л..
411
 
 
28.05.2015
четверг
12.30-14.00
каб.№14
117. Крайнова М.В.
411
118. Дихтярук Н.А.
411
119. Ксенофонтова Н.В
411
120. Борщева Ю.А.
411
121. Богданова Я.Б.
411
122. Будылина М.С.
411
123. Григорьева Т.В.
411
124. Гоцман Е.Н.
411
125. Спесивцева Г.А.
411